Digitale ressursar og e-lån

Du kan låne e-bøker enkelt ved å bruke ein app. Alt du treng er nasjonalt lånekort og pinkode.

Digitale medium er ein del av materialet som skal stillast til disposisjon ved eit folkebibliotek, og innbyggarane nyttar i aukande grad tilboda om digitale medium frå biblioteka.

Fylkesbiblioteket organiserer fylkesdekkande avtaler og fellesløysingar, og er slik med på å sikre innbyggarane lik tilgang til oppdaterte digitale ressursar for litteratur, kunnskap og kultur.

Utlån av e-bøker

Biblioteka i Hordaland har ei felles samling med e-bøker og eit system som gjer det mogleg for alle folkebiblioteka og biblioteka i dei vidaregåande skulane i fylket å låne ut e-bøker til brukarane sine. Fylkesbiblioteket organiserer dette for biblioteka. Bergen er ikkje med i denne fellesløysinga, men har si eiga løysing.

Ønskjer du å låne e-bøker frå eit bibliotek i fylket, må du ha eit nasjonalt lånekort og ein pinkode.

Press Reader

Fylkesbiblioteket har inngått ein fylkesdekkande avtale på vegne av folkebiblioteka som gjer det mogleg å tilby avistenesta PressReader til bibliotekbrukarane. PressRreader gjev digital tilgang til over 7000 dagferske aviser og tidsskrift på meir enn 60 ulike språk.

Spesialrådgjevar
Profilbilde av Kari Skibenes
Kari Skibenes
48990341