Kart

Hordaland fylkeskommune bruker geografiske informasjonssystem til informasjon, tenestetilbod og analysearbeid. 

Kart.ivest.no er vår kartteneste, som no er ute i ny drakt. Det er laga ei lett og ei rikare utgåve med tanke på innhald av data. Rik utgåve kan du nå via kart.ivest.no/rik

Karta inneheld Hordaland fylkeskommune sine eigne data, og data knytt mot våre tenesteområde eller som er relevant for desse.

Kartressursar

Her finn du ulike kartressursar.