Workshop: jobbsøk

Skal du søkje jobb for første gong, eller er det litt lenge sidan sist du var i ein jobbsøkjarprosess? Bli med på workshopen der du blir rusta på viktige sider ved jobbsøking.

Workshopen kombinerer undervisning med eigenjobbing og rettleiing.

  • Bli bevisst din egen kompetanse
  • Lær kva som kjenneteiker ein god CV og søknad
  • Få informasjon om arbeidsmarknaden og kor du finn jobbane
  • Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med innspill underveis, slik at vi dekkjer akkurat det du lurer på om jobbsøking.

Instruktørar på workshopen er Sesilie Ådland og Evelyn Jordahl frå Karriere Hordaland.

 

Profilbilde av Sesilie Ådland
Sesilie Ådland
99532554
Profilbilde av Evelyn Jordahl
Evelyn Jordahl
91843326