Utval for opplæring og helse - august 2019

Program og saksliste er no publisert.

Program 

Kl. 10:00 Oppstart av møte

Kl. 10:15 Presentasjon: Ungdom og sosiale medier v/Randi Træland Hella, prosjektkoordinator, og Anette Servan, folkehelserådgiver Bergen kommue.

Kl. 10:30 Sakshandsaming

Kl 12:00 Lunsj i kantina

Kl. 12:30 Sakshandsaminga held fram.

Sakene til møtet i utvalet:

Opplæring og helse i e-innsyn.

Les meir om utvalet