Tannhelsedagar

Samling for tannhelsetenesta

Målgruppe: Alle tilsette i tannhelsetenesta

Stad: Samling i Loen, Sogn & Fjordane. Overnatting på Hotel Alexandra og Hotel Loenfjord.

Program: Forelesing onsdag 25.09 kl. 09.00: Kombinasjonsprotetikk v/Harald Nesse og organisasjonskultur v/Morten William Knudsen. Kryss av i påmeldingsskjema for ønska samling. Utfyllande program.

Transport: Båt frå Lervik kl. 08.00, frå Bergen ca. kl. 10.00 og Knarvik kl. 11.00. Er i Loen kl. 17.00 Retur frå Loen onsdag kl. 12.30

Samlinga er gratis for deltakarane. Om bord i båten t/r Loen blir det servert noko enkelt mat, kaffe og te. Elles kan du få kjøpt anna drikke og sjokolade etc.

Ved spørsmål - send ein e-post til Sissel Valaker Hellstrøm

Bindande påmelding innan 14.06.2019

Påmeldingfristen var xx.xx.xx og det er no ikkje mogeleg å melde seg på.