Samordning av arbeid mot marin forsøpling på Vestlandet

Vestlandsrådet og fylkesmannen i Vestland inviterer til møte i Bergen.

Bakgrunn

Fylkeskommunane i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland utgjer Vestlandsrådet. Tema for møtet er: Status for arbeidet mot marin forsøpling & vegen vidare for Vestlandet.

Målgruppe

Friluftsråda på Vestlandet, andre aktørar, renovasjonsselskap, forskarar, kommunar, fylkesmenn, fylkeskommunar, og øvrige miljøstyresmakter. 

Program

Møteleiar: Rolf Årdal

09.30  Frukt og kaffi

10.00 - 10.05  Velkommen ved Vestlandsrådet. Anne Gine Hestetun, Fylkesordførar Hordaland Fylkeskommune 

Marin forsøpling & vegen vidare 

 • Prosjektet «Berekraftige tiltak mot marin forsøpling» v/ Gudrun Kristin Fatland, Vestlandsrådet.
 • Statlig strategi. Kjell Kvingedal, fylkesmannen i Vestland.
 • Plaststrategi over Vestlandet i Vestlandrådet. Sveinung Klyve, Hordaland fylkeskommune.
 • Avfallselskapenes rolle på Vestlandet og internasjonalt. Toralf Igesund, BIR.
 • Utfordringar med Landbruksplast-arbeid. Øyvind Birkeland, IHM.
 • Kystverket sitt arbeid, og Vestlandets moglegheiter. Ståle Arild Grimen, Kystverket.
 • Levende Hav, Ruben Oddekalv, NMF Miljødronningen.
 • Nordisk strandryddedag, refusjonsordning. Fanny Pindsle, HNR.
 • Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) sin rolle for Vestlandet.
 • Spørsmål

12.15-13.00        Lunsj

Møteleiar: Kjell Kvingedal

 • Korleis få ungdommane til å bry seg. Kenneth Bruvik, NJFF 
 • Vestkystparken – for hele Vestlandet? Oddvin Øverland, Friluftsrådet Vest
 • Ny Skjærgårdstjeneste. Ann H. Hellevik, Sunnmøre Friluftsråd    
 • Diskusjon

Innovasjon, forsking og metodeutvikling

 • Internasjonalt arbeid i Nordsjøkommisjonen. Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Kartlegging av plast på land. Eivind Bastesen, NORCE
 • Kartlegging av plast på havbunn. Lene Buhl-Mortensen, Havforskningsinstituttet
 • Status på forsking av mikro og nanoplast, Marte Haave, NORCE.
 • PLASTOX Project; “virkninger av mikroplast på marine organismer».  Lisbet Sørensen, SINTEF Ocean.

15.05-15.15 Pause med kaffi

 • Forsking og innovasjon. Randi E. Lotsberg, Hordaland fylkeskommune, Regionalt forskingsfond Vestlandet.
 • Effekt av Hordalandsmodellen. Dag Seter, Bergen og omland Friluftsråd (BOF).
 • Kommunenes internasjonale miljøorganisasjon. Preben Friis- Hauge, KIMO.
 • #Plastsmart. Elisabeth Skage, Bergen Næringsråd.
 • Oppsummering og vegen vidare. Thorsten Gøtterud, Rogaland fylkeskommune.  

Påmeldingfristen var xx.xx.xx og det er no ikkje mogeleg å melde seg på.

Prosjektleiar marin forsøpling Vestlandsrådet
Profilbilde av Gudrun Kristin Fatland
Gudrun Kristin Fatland
90288824