Samling for organisasjons- og økonomiavdelinga i Vestland fylke

Leiargruppa i organisasjons- og økonomiavdelinga inviterer til den første felles samlinga.

Det er obligatorisk deltaking på samlinga. Fråværet må avklarast med seksjonsleiar.

Merk! Samlinga er kun for tilsette i organisasjons- og økonomiavdelinga i Vestland fylke.

Det vert sett opp felles busstransport frå Bergen og Leikanger/Sogndal for deltakarar som har kontorstad desse stadane.

Det kjem meir informasjon etter kvart.

Profilbilde av Toralf Rutledal
Toralf Rutledal
99735565