Roller og rolleforståing i fylkeskommunal eigarskapsforvaltning

Kurs i innføring i roller og rolleforståing i fylkeskommunal eigarskapforvaltning

Målsetjing:
Kurset vil omhandle roller og rolleforståing i fylkeskommunal eigarskapsforvaltning

Målgruppe:
Folkevalte, tilsette som arbeider med eigarskapsoppfølging og styremedlemmar i fylkeskommunalt eigde selskap

Føredragshaldarar: Director, Birte Bjørkelo, frå Deloitte