Ressursteamsamling hausten 2019

Fylkesdirektør opplæring inviterer til ressursteamsamling hausten 2019.

GJELDER BERRE FØLGJANDE SKULAR:

Danielsen vgs., St. Paul gymnas, Metis vgs., Akademiet Bergen, Bergen private gymnas, Framnes kvgs., Hop vgs., Krokeiede vgs., Steinerskolen i Bergen, Steinerskole på Skjold, Kongshaug musikkgymnas

Program for samlinga:

 1. Oversikt over sakar hjå OT/PPT: statistikk, type sak, tilvisingsgrunn.
 2. Gruppearbeid rundt spesialundervising:

  a) Skulane sitt arbeid med kartlegging og utprøving før tilvising til PPT: Korleis arbeider skulane med dette?
  b

  ) Korleis kan skulane gjere nytte av sakkyndige vurderingar i opplæringa?

 3. Kartlegging og opplæring for minoritetsspråklege elevar: Lov/regelverk, rutinar, og kartleggingsverktøy.

Deltakarar på samlinga:

 • Rektor og inntil 2 til frå kvar skule
 • OT/PPT. Leiing og representantar i ressursteama på skulane
 • Representantar frå spes.ped. gruppa i Seksjon skule

Påmeldingfristen var xx.xx.xx og det er no ikkje mogeleg å melde seg på.

Akylina Samara
96942963