Ressursteamsamling hausten 2019

Fylkesdirektør opplæring inviterer til ressursteamsamling hausten 2019.

GJELDER BERRE FØLGJANDE SKULAR:

Laksevåg, Fyllingsdalen, Sotra, Olsvikåsen, Askøy, Tertnes, Åsane, Knarvik, Austrheim, Osterøy og Arna

Program for samlinga:

 1. Oversikt over sakar hjå OT/PPT: statistikk, type sak, tilvisingsgrunn.
 2. Gruppearbeid rundt spesialundervising:
  a) Skulane sitt arbeid med kartlegging og utprøving før tilvising til PPT: Korleis arbeider skulane med dette?
  b) Korleis kan skulane gjere nytte av sakkyndige vurderingar i opplæringa?
 3. Nærværsteamet og drømmeskule: Kva seier forskinga om resultat og prosess i desse utviklingsprosjekta? Korleis kan vi nytte erfaringane i vidare arbeid med elevtenestene?
 4. Kartlegging og opplæring for minoritetsspråklege elevar: Lov/regelverk, rutinar, og kartleggingsverktøy.

Deltakarar på samlinga:

 • Rektor og inntil 2 til frå kvar skule
 • OT/PPT. Leiing og representantar i ressursteama på skulane
 • Representantar frå spes.ped. gruppa i Seksjon skule

Påmeldingfristen var xx.xx.xx og det er no ikkje mogeleg å melde seg på.

Akylina Samara
96942963