Regionalt planforum

Os kommune - Områdeplan Hauge

Regionalt planforum er ein møtestad der kommunar og andre forvaltingsorgan kan drøfte planar som er under arbeid.

Målet er at ein tidleg i planprosessen avklarar spørsmål og ulike interesser mellom kommunar, fylke og sektorstyresmakt. Hordaland fylkeskommune er sekretariat for regionalt planforum. Drøfting i planforum er særleg naudsynt for kommuneplanane, men òg for kommunedelplanar og større reguleringsplanar.

Påmelding skjer per e-post til koordinator Lars Petter Klem.

Trykk gjerne "Legg til i kalender" til høyre.

Link til møtedokument

Link til møtereferat

Link til møteplan

Profilbilde av Lars Petter Klem
Lars Petter Klem
48893959