Regionalt museumsleiarmøte 2019

Velkommen til samling for musea i nye Vestland.

Målgruppe

Samlinga er retta mot direktørar og avdelingsleiarar ved dei konsoliderte musea i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Praktisk informasjon

Transport: Buss nr. 35 frå Åsane terminal kl. 9:40 som er framme på Salhus kai ca. 09:53. Buss nr. 3 og 4 går frå Bergen sentrum kvar 10. min og tar ca. 30 min til Åsane terminal.

Program

10:00 – 10:05 Velkommen
Elisabeth Herdla Halvorsen, direktør og Ann Kristin Ramstrøm, avdelingsleiar NT og nestleiar,
Museumssenteret i Hordaland

10:05 – 10:15 Regional kulturpolitikk – Kva vil vi med musea?
Tor Andrè Ljosland, leiar Utval for kultur, idrett og regional utvikling,                                      Hordaland fylkeskommune

10:15 - 10:30 Vestland som nytt museumsfylke
Per Morten Ekerhovd, fylkeskulturdirektør
Vestland fylkeskommune

10:45 - 11:30 Stormuseet – Anno museum AS
Sven Inge Sunde, administrerande direktør
Anno museum

11:30 - 12:30 Lunsj

12:00 - 12:45 Tematiske museum
Per Magnus Finnanger Sandsmark, direktør og Geir Netland, avdelingsleiar                                 Olav H. Hauge-senteret/ Nynorsk kultursentrum

12:45 - 13:00 Kaffipause/diskusjon

13:30 - 14:00 Fellestenester

Torunn Kojan Bøe, avdelingsleiar,
Bevaringstenestene,
Museumssenteret i Hordaland

Evelyn Johannesen, økonomisjef Museum Vest


14:00 - 14:30 Kaffipause/befaring - Norsk Trikotasjemuseum

15:00 - 15:30 Erfaringar med konsolideringsprosess
Jenny Heggvik, kst. direktør
Museum Vest

15:30 - 16:00 Kommentarar og innspel

 

Fagkoordinator - Museum og utvikling
Profilbilde av Inger Lena Gåsemyr
Inger Lena Gåsemyr
96944536