Rådgjevarkonferansen 2019

Rådgjevarkonferanse i Salem for rådgjevarar i grunnskule, vidaregåande skule, OT/PPT og i NAV.

Tema: Om læreplasser, negativ sosial kontroll, karriererettleiing i Sogn & Fjordane og arbeidsmarkedslæring.

Program for konferansen

Påmeldingsfrist: Torsdag 14. mars

Påmeldingfristen var xx.xx.xx og det er no ikkje mogeleg å melde seg på.