Rådgjevarsamling - 1 februar inntaket

Ungdomsskulane og PPT-rådgjevarar i kommunane Bergen og omegn.

Påmeldingsfrist: 30. oktober

På møtet vert det informert om inntaket til vidaregåande opplæring for søkjarar med søknadsfrist 1. februar. Informasjonsheftet til 1. februar-inntaket vert revidert og lagt på heimesida før rådgjevarsamlinga. Ta gjerne med deg utskrift.

Påmeldingfristen var xx.xx.xx og det er no ikkje mogeleg å melde seg på.

Petter Tønjum