Prosjektsamling - Program for folkehelsearbeid i Hordaland

Hordaland fylkeskommune inviterer programkommunar med samarbeidspartnarar til prosjektsamling til Program for folkehelsearbeid.

Målgruppe

Målgruppe for samlinga er kommunar som deltek i Program for folkehelsearbeid og deira samarbeidspartnarar.

Program

Samlinga vil setje fokus på medverknad og eigenevaluering. Det leggjast opp til ein lunsj til lunsj-samling. Meir detaljert program kjem seinare.

Praktisk informasjon

Hordaland fylkeskommune kan dekke overnatting og kost. Det er reservert overnattingsplassar og difor set vi ei grense på fire deltakarar frå kvar kommune i tillegg til FoU-miljøa. Meld behov for overnatting i påmeldingsskjema.

Grunna eventuelt avbestilling på tal overnattingar er påmeldingsfrist satt til 26. september.

Kontaktperson
Profilbilde av Andreas Ask
Kontaktperson
Profilbilde av Else-Marie Brobakke Aarø
Else-Marie Brobakke Aarø
92479790