Yrkesopplæringsnemnda - 7. mai 2019

Program og saker er no publisert.

Program

kl. 10:00  Saksbehandling

Sjå sakene til møte i nemnda.

Yrkesopplæringsnemnda er ein sentral del av utviklingsarbeidet innanfor fag- og yrkesopplæringa Hordaland. Nemnda er eit rådgjevande organ for fylkeskommunen. I nemnda sit medlemer frå fylkestinget, frå arbeidstakar - og arbeidsgjevarorganisasjonane og elevrepresentantar.