Yrkesopplæringsnemnda - 28. mai 2019

Program og saker er no publisert.

Program

Kl 10:00 - Saksbehandling

Sjå sakene til møtet i nemnda

Yrkesopplæringsnemnda er ein sentral del av utviklingsarbeidet innanfor fag- og yrkesopplæringa Hordaland. Nemnda er eit rådgjevande organ for fylkeskommunen. I nemnda sit medlemer frå fylkestinget, frå arbeidstakar - og arbeidsgjevarorganisasjonane og elevrepresentantar.