Yrkesopplæringsnemnda - 8. oktober 2019

Program og saker blir publisert om lag ei veke før møtet.

Yrkesopplæringsnemnda er ein sentral del av utviklingsarbeidet innanfor fag- og yrkesopplæringa Hordaland. Nemnda er eit rådgjevande organ for fylkeskommunen. I nemnda sit medlemer frå fylkestinget, frå arbeidstakar - og arbeidsgjevarorganisasjonane og elevrepresentantar.