Yrkesopplæringsnemnda - 27. august 2019

Program og saker er no publisert.

Sjå sakene til møtet i nemnda.

Program

Kl 10:00 -  Saksbehandling

Yrkesopplæringsnemnda er ein sentral del av utviklingsarbeidet innanfor fag- og yrkesopplæringa Hordaland. Nemnda er eit rådgjevande organ for fylkeskommunen. I nemnda sit medlemer frå fylkestinget, frå arbeidstakar - og arbeidsgjevarorganisasjonane og elevrepresentantar.