Ungdommens fylkesutval - juni 2019

Program og saker er no publisert

Program

Kl. 15:00-15:10       Opning av møte
Kl. 15:10-15:30       Orientering om skulestruktur og elevorganisasjon
                                           v/senirorrådgjevar Laila Kleppe
Kl. 15:30-17:15       Saksbehandling

Sakene til møte i utvalet

Dette er sommaravslutning og utvalet vil gå ut og ete etter møtet. 

Ungdommens fylkesting (UFT) og ungdommens fylkesutval (UFU) skal vere eit høyrings- og rådgjevande organ for Hordaland fylkeskommune.

Ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutval kan sjølve ta opp saker dei ønskjer fremja med administrasjonen og/eller politiske organ i fylkeskommunen. 

Les meir om UFT og UFU