Ungdommens fylkesutval - januar 2019

Program og saker er no publisert

Program

Fredag 11.01
Kl. 16:45 Innsjekk
Kl. 17:00 Sakshandsaming i møterom
Kl. 20:00 Felles middag

Laurdag 12.01
Kl. 09:00 Frukost
Kl. 10:00 Sakshandsaming
Kl. 11:30 Lunsj (buffet på hotellet)
Kl. 12:30 Sakshandsaming
Kl. 20:00 Felles middag

Søndag 13.01
Kl. 09:00 Frukost og utsjekk
Kl. 10:00 Sakshandsaming
Kl. 11:30 Lunsj (buffet på hotellet)
Kl. 12:30 -16:00 Sakshandsaming

Sakene til møte i utvalet

Ungdommens fylkesting (UFT) og ungdommens fylkesutval (UFU) skal vere eit høyrings- og rådgjevande organ for Hordaland fylkeskommune.

Ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutval kan sjølve ta opp saker dei ønskjer fremja med administrasjonen og/eller politiske organ i fylkeskommunen. 

Les meir om UFT og UFU