Ungdommens fylkesutval - desember 2019

MØTET UTGÅR!

Ungdommens fylkesting (UFT) og ungdommens fylkesutval (UFU) skal vere eit høyrings- og rådgjevande organ for Hordaland fylkeskommune.

Ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutval kan sjølve ta opp saker dei ønskjer fremja med administrasjonen og/eller politiske organ i fylkeskommunen. 

Les meir om UFT og UFU