Ungdommens fylkesutval - desember 2018

Program og saker vert publisert om lag ei veke før møtet.

Ungdommens fylkesting (UFT) og ungdommens fylkesutval (UFU) skal vere eit høyrings- og rådgjevande organ for Hordaland fylkeskommune. Ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutval kan sjølve ta opp saker dei ønskjer fremja med administrasjonen og/eller politiske organ i fylkeskommunen. 

Les meir om UFT og UFU

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15