Styret for fagskolen i Hordaland - september 2019

Program og saker vert publisert om lag ei veke før møtet.

Styret for fagskolen i Hordaland har overordna ansvar for den daglege drifta av fagskulane i fylket og fører tilsyn med den daglege leiinga.

Styret har sju medlemer. Fem medlemer, med to varamedlemer blir valde av fylkestinget. Tilsette og studentar vel ein representant kvar.