Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - mars 2019

Program og saker er no publisert.

Program

09:00

Start 


09:05

Orienteringar:
Folkehelseundersøking i Hordaland 2018 –   resultat og vidare bruk ved Jens Kristian Skogen,   Folkehelseinstituttet.

 

09:45 - Prosjektet Universell Utforming i Vest 2025 ved   seniorrådgjevar Sigrid Bjercke, HFK.

 

10:15 - Øygarden tannklinikk ved seniorrådgjevar Ragnhild  Aak Skaja, HFK. 

10:45

Saksbehandling

 

 

12:00

Lunsj

 

 

12:30

Saksbehandling held fram til møtet er   ferdig

Sjå sakene til møtet i rådet.

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne skal gi råd, drøfte saker, informere og bidra til å gi funksjonshemma i Hordaland ein betre kvardag.

Rådet har sju medlemer med personlege varamedlemer. Fire representantar er valde etter forslag frå brukarorganisasjonane (FFO og SAFO) og tre representantar er politisk valde.