Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - mai 2019

Program og saker er no publisert.

Program

kl.   12:30

Start

kl.   12:35

Orientering:   Øygarden tannklinikk, Ragnhild Aak Skaja, seniorrådgjevar HFK

kl.   13:05

Orientering:   Nordhordland tannklinikk, Ragnhild Aak Skaja, seniorrådgjevar, HFK.

kl.   13:30

Orientering:   Nytt fylkesbygg: prosessen nytt fylkesbygg – status. Med spesiell vekt på   universell utforming. V/Merethe Mæland, leiar system og utvikling,   eigedomsavdelinga.

kl.   14:00 - 

Sakshandsaming til møtet er ferdig.

 

Sjå sakene til møtet i rådet:

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne skal gi råd, drøfte saker, informere og bidra til å gi funksjonshemma i Hordaland ein betre kvardag.

Rådet har sju medlemer med personlege varamedlemer. Fire representantar er valde etter forslag frå brukarorganisasjonane (FFO og SAFO) og tre representantar er politisk valde.