Utval for opplæring og helse - oktober 2018

Program og saker vert publisert om lag ei veke før møtet.

Program

Kl. 10.00 Orienteringar
a) Munnleg orientering vedk. diverse spørsmål frå Tor Andre Ljosland om spesialundervisning
Kl. 10.30 Sakshandsaming
Kl. 12.00 Lunsj i kantina
Kl. 12.30 Sakshandsaminga held fram

Sakene til møtet i utvalet

 

Utval for opplæring og helse (OPHE) har 15 folkevalde medlemer, og er eit av dei tre faste utvala.

Les meir om utvalet

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15