Utval for opplæring og helse - januar 2018

Utval for opplæring og helse har møte tysdag 16. januar 2018. Sjå program og saker.

Program

10.00: Orientering om Idrettscampus Bergen v/dagleg leiar Randi Marie Berntsen
10.20: Sakshandsaming
12.00: Lunsj i kantina
12.30: Sakshandsaminga held fram

Sakene til møtet i utvalet

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15