Utval for opplæring og helse - 12. - 13. november 2019

UTGÅR

Møteinnkalling, sakliste og saker vert publisert i e-innsyn om lag ei veke før møtet.
Du finn programmet i møteinnkallinga.

Utval for opplæring og helse i e-innsyn

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15