Utval for miljø og samferdsel - oktober 2018

Program og saker vert publisert om lag ei veke før møtet.

Program

11.00 -11.10 Opning av møte
11.10 -11.30 Orientering om Forum nye Bergensbanen v/Hilde Magnusson
11.30 -12.30 Sakshandsaming
12.30 -13.00 Lunsj
13.00 -15.00 Sakshandsaming
15.00 -15.30 Nytt frå SVV og Skyss

Sakene til møtet i utvalet

Utval for miljø og samferdsel (MISA) har 15 folkevalde medlemer, og er eit av dei tre faste utvala.

Les meir om utvalet

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15