Utval for miljø og samferdsel - juni 2019

Program og saker er no publisert

Program

Kl. 09:00-10:55      Gruppemøte
Kl. 10:55-11:00      Oppmøte og opning av møte
Kl. 11:00-11:30      Orientering om planstatus for ny veg i Tokagjelet og tiltak på Rv7 v/SVV.
Kl. 11:30-11:45      Orientering om forhandlingane om Byvekstavtalen v/Torill Klinker.
Kl. 11:45-12:00      Orientering om prosessen rundt utvida samarbeid med Bergen 
                                          kommune om kollektivtransporten v/Håkon Rasmussen
Kl. 12:00-12:30      Saksbehandling
Kl. 12:30-13:00      Lunsj
Kl. 13:00-15:00      Saksbehandling
Kl. 15:00-15:15      Nytt frå SVV
Kl. 15:15-15:30      Nytt frå Skyss

Sakene til møte i utvalet

Utval for miljø og samferdsel i e-innsyn

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15