Utval for miljø og samferdsel - januar 2019

Program og saker er no publisert

Program

09:00-10:55   Gruppemøte
15:55-11:00   Oppmøte
11:00-11:05   Opning av møte
11:05-11:45   Elektrifisering av ferjedrifta. Orientering om status for ferjeprosjekt i        
                               Hordland samt nytt frå Skyss.
11:45-12:30   Sakshandsaming
12:30-13:00   Lunsj
13:00-15:00   Sakshandsaming
15:00-15:30   Nytt frå Statens vegvesen (SVV)

Sakene til møte i utvalet

Utval for miljø og samferdsel (MISA) har 15 folkevalde medlemer, og er eit av dei tre faste utvala.

Les meir om utvalet

 

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15