Utval for miljø og samferdsel - april 2019

Program og saker er no publisert

Program

Kl. 09:00-10:55       Gruppemøte
Kl. 10:55-11:00       Oppmøte og opning av møte
Kl. 11:00-11:20       Orientering om Kvinnheradspakken og kontraktsstrategi v/ SVV, 
                                           Kathrine Løno Lahlum.
Kl. 11:20-11:40       Orientering om ståplassar på buss v/ Skyss
Kl. 11:40-12:30       Sakshandsaming
Kl. 12:30-13:00       Lunsj
Kl. 13:00-15:00       Sakshandsaming
Kl. 15:00-15:20       Nytt frå Skyss
Kl. 15:20-15:30       Nytt frå SVV

Sakene til møte i utvalet

Utval for miljø og samferdsel i e-innsyn

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15