Kontrollutvalet - september 2019

Program og saker er no  publisert.

Møteplan

Felles videomøte med kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune:
Kl. 10.00 – 10.30 Prosjektleiar/fylkesrådmannen Vestland fylkeskommune orienterer
Kl. 10.30 – 12.00 Drøfting av felles saker
- Val av revisor
- Reglement for kontrollutvalet
- Budsjett for kontrollarbeidet i 2020
- Anna


Møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune:
Kl. 12.00 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 13.00 Sakshandsaming
Kl. 13.00 – 13.45 Fylkesrådmannen orienterer om:
- Revisjonsrapport 2018 nr. 21 frå Deloitte
- Business as usual
Kl. 13.45 – Sakshandsaming

Sakene til møtet

Kontrollutvalet skal føre tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltninga på vegner av fylkestinget, og sjå til at fylkeskommunen har ein forsvarleg revisjon. Kontrollutvalet gjev innstilling i revisjonssaker direkte til fylkestinget.

Les meir om utvalet

Kontakt 

Roald Breistein, tlf. 55 23 94 47 / mobil 975 05 152 
Sekretariatet for kontrollutvalet