Kontrollutvalet - oktober 2019

Program og saker vert publisert om lag ei veke før møtet.

Kontrollutvalet skal føre tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltninga på vegner av fylkestinget, og sjå til at fylkeskommunen har ein forsvarleg revisjon. Kontrollutvalet gjev innstilling i revisjonssaker direkte til fylkestinget.

Les meir om utvalet

Kontakt 

Roald Breistein, tlf. 55 23 94 47 / mobil 975 05 152 
Sekretariatet for kontrollutvalet