Kontrollutvalet - juni 2019

Program og saker er no publisert.

Sakene til møtet

Kontrollutvalet skal føre tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltninga på vegner av fylkestinget, og sjå til at fylkeskommunen har ein forsvarleg revisjon. Kontrollutvalet gjev innstilling i revisjonssaker direkte til fylkestinget.

Les meir om utvalet

Kontakt 

Roald Breistein, tlf. 55 23 94 47 / mobil 975 05 152 
Sekretariatet for kontrollutvalet