Utval for kultur, idrett og regional utvikling - juni 2019

Program og saker er no publisert

Program

Kl. 09:00-11:00       Gruppemøte
Kl. 11:00-11:20       Presentasjon Hardanger og Voss museum v/direktør Randi Bårtvedt -
                                           utviklingsprosjekt Tett på, regionalisering de tre fartøyvernsentra 
                                           og partnerskapprosjekt mellom Ole Bull-akademiet.
Kl. 11:20-12:30       Saksbehandling
Kl. 12:30-13:30       Lunsj
Kl. 13:30-                    Saksbehandling

Sakene til møte i utvalet

Møteinnkalling, sakliste og saker vert publisert i e-innsyn om lag ei veke før møtet.
Du finn programmet i møteinnkallinga.

Utval for kultur, idrett og regional utvikling i e-innsyn

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15