Utval for kultur, idrett og regional utvikling - februar 2019

Program og saker er no publisert

Program

Kl. 09:00                       Oppmøte bystasjon - perrong P
Kl. 09:00-09:45        Buss Bergen-Vaksdal
Kl. 09:45-11:15        Synfaring av aktuelle areal
Kl. 11:15-11:35        Buss til Dale og Heradshuset
Kl. 11:35-12:00        Orientering om KPA v/ Vaksdal kommune. Spørsmål frå utvalet.
Kl. 12:00-12:45        Lunsj
Kl. 12:45-16:00        Sakshandsaming
Kl. 16:00-17:00        Buss frå Dale til Bergen Bystasjon   

Sakene til møte i utvalet

Utval for kultur, idrett og regional utvikling i e-innsyn

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15