Fylkesutvalet - august 2019

Fylkesutval med mellom anna miniseminar om ferjetilbodet i Hordaland der Skyss, Fjord 1 og Maritime CleanTech og Norwegian Electric System deltek. Sjå heile programmet.

Program

Kl. 11:00-         Møtet i fylkesvalstyret for Vestland

                               Så snart møte i fylkesvalstyret er slutt, startar møte i fylkesutvalet.

                               Opning
                               Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
                               Miniseminar
                                   - Skyss (20 min)
                                      Rammevilkår frå konkurransegrunnlaget, prosess rutetid, forslag til
                                      rutetid og handslingsrom.
                                   - Fjord 1 (15 min)
                                     Begrensningar elektrisk drift, handlingsrom kort sikt (biodiesel)
                                   - Maritime CleanTech og Norwegian Electric Systems (15 min)
                                     Marknadsutvikling, handlingsrom lang sikt
                                   - Fylkesutvalet (30 min)
                                     Spørsmål og diskusjon
                                  - Foreiningar o.l. (10 min)
                                     Innspel 

Kl. 12:30            Lunsj
Kl. 13:15-          Saksbehandling held fram til møtet kan avsluttast.

Sakene til møte i fylkesutvalet

Fylkesutvalet i e-innsyn

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15