Fylkesutvalet - 29. mai 2019

Fylkesutvalet har møte onsdag 29. mai 2019 - program og saker er no publisert

Program

Kl. 11:00          Opning
Kl. 11:05          Orientering
                              Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland: 
                              «Natur- og Friluftslivsorganisasjonenes 
                              vurdering av NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land» 
                              v/dagleg leiar for Bergen og Hordaland Turlag Helene Ødven og
                              fylkessekretær Naturvernforbundet Hordaland, Synnøve Kvamme.
Kl. 11:25         Saksbehandling
Kl. 12:30         Lunsj
Kl. 13:15         Orientering og dialog
                              Helse vest v/administrerende direktør Herolf Nilssen og 
                              kommunikasjonsdirektør Bente Aae 
Kl. 14:00 -      Saksbehandling til møtet kan avsluttast

Sakene til møte i utvalet

Fylkesutvalet i e-innsyn

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15