Fylkestinget - oktober 2019

Fylkestinget har møte tysdag 1. okotber 2019 - program og saker er no publisert!

Program

Kl. 11:00                    Opning
                                        Kulturelt innslag ved Den Nationale Scene
                                        Talar, interpellasjonar og spørsmål
                                        Saksbehandling
                                        Deloitte presenterer rapportane: Forvaltningsrevisjon av
                                        transporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga)
                                        og Selskapskontroll Bybanen AS
Kl. 12:30-13:15     Lunsj
Kl. 13:15-15:00     Saksbehandling
Kl. 15:00-15:15     Kaffipause
KL.15:15-                  Saksbehandling held fram til møtet kan avsluttast

Sakene til møte i fylkestinget

Fylkestinget i e-innsyn

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15