Fylkestinget - desember 2018

Sjå sakar og program for fylkestinget.  Onsdag blir det mellom anna utdeling av stipend til unge lovande idrettsaktørar og ein gatekunstutøvar og markering av OL- og VM-medaljørar.

Program

Tysdag 11. desember

Kl. 09:30 -                          Møte i valnemnda

Kl. 11:00 - 13:00     
Opning av fylkestinget

 • Kulturinnslag v/ Langhaugen vidaregåande skule
 • Talar
 • Kulturinnslag v/ Amalie Skram vidaregåeande skule
 • Orientering regionreforma v/ Rune Haugsdal
 • Saksbehandling

Kl. 13:00 - 13:45            Lunsj
Kl. 13:45 - 16:00            Saksbehandling
Kl. 16:00 - 16:10            Kaffipause
Kl. 16:10 - 18:00            Saksbehandling

Kl. 19:30 - 20:00            Aperitif (alkoholfri)
Kl. 20:00                             Felles julemiddag m/ kulturinnslag på hotellet

Onsdag 12. desember

Kl. 09:00 - 10:30           Svar på interpellasjonar og innkomne spørsmål

 • Presentasjon av revisjonsrapportar v/ Deloitte
 • - Selskapskontrollen av Grieghallen IKS (15 min.)
 • - Forvaltningsrevisjon inna fråfall i vidaregående opplæring (15 min.)
 • Sakbehandling

Kl. 10:30 - 10:40         Kaffipause
Kl. 10:40 - 13:00         Saksbehandling
Kl. 13:00 - 13:45         Lunsj
Kl. 13:45 - 14:15       

 • Utdeling av bilde til OL- og VM-medaljørar
 • Utdeling av utviklingsstipend til unge lovande utøvarar
 • Utdeling av utviklingsstipend innan gateidrett

Kl. 14:15 -                        Saksbehandling held fram til tinget kan avsluttes

Sakene til møte i fylkestinget

 

Om fylkestinget

Fylkestinget i Hordaland har 57 medlemer, og er det øvste politiske organet i fylkeskommunen.

Les meir om fylkestinget

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15