Fylkeseldrerådet - juni 2019

Program og saker blir publisert om lag ei veke før møtet.

Fylkeseldrerådet er eit samarbeids- og rådgjevande organ i fylkeskommunale saker. Det gjev råd i alle saker som gjeld levekåra for eldre i fylket.

Sjå sakene og programmet til møtet i rådet

Fylkeseldrerådet i Hordaland har sju representantar med personlege vararepresentantar.