Fylkeseldrerådet - januar 2019

Program og saker er no publisert

Program

09:30-10:30   Orientering om omsorgsteknologi v/ Yngvild Alsåker, stipendiat ved Senter
                                for omsorgsforskning.
10:30-10:40   Pause10:40-12:00   Sakshandsaming
12:00-12:30   Lunsj
12:30-15:00   Sakshandsaming

Sakene til møte i rådet

Fylkeseldrerådet er eit samarbeids- og rådgjevande organ i fylkeskommunale saker. Det gjev råd i alle saker som gjeld levekåra for eldre i fylket.

Fylkeseldrerådet i Hordaland har sju representantar med personlege vararepresentantar.