Fylkestrafikksikringsutvalet - oktober 2018

Program og saker vert publisert om lag ei veke før møtet.

Program:

Orienteringar
Sykling i tunnel v/ Statens vegvesen, Jostein Vandaskog
Trafikksikringstiltak i investeringsprogrammet 2019, v/ Statens vegvesen, Tor Høyland
Status for Trafikksikker kommune, v/ Trygg Trafikk, Knut Olav Nestås
Status for trafikkulykker i Hordaland + Ulykkesbarometer Hordaland 2017 v/ Statens vegvesen, Trond Hollekim

Saksbehandling

Sakene til møtet i utvalet

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland skal mellom anna gi råd, drøfte saker, informere og samordne og bidra til betre trafikksikring Hordaland. Utvalet har fem medlemer.

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15