FTU - september 2019

Program og saker er no publisert

Program

Kl. 12:30-16:00       Orienteringar og saksbehandling

Orienteringar
-   Ny rapport om mørketal for trafikkulykker, v/ Trygg Trafikk
-   Status for Trafikksikker kommune, v/ Trygg Trafikk
-   Status for trafikkulykker i Hordaland v/ Statens vegvesen

Sakene til møte i utvalet

Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) i Hordaland skal mellom anna gi råd, drøfte saker, informere og samordne og bidra til betre trafikksikring Hordaland. Utvalet har fem medlemer.