FTU - mai 2019

Program og saker er no publisert - obs! Møterom er endra!

Møte skulle opprinneleg haldes på møterom Nordhordland i 4 et. på fylkeshuset. Dette er flytta til fylkesutvalssalen i 3 et. av praktiske orsaker.

Program

Kl. 12:30        Orienteringar
                             Nye fartsgrensekriterium v/ Statens vegvesen
                             FTU og trafikksikringsarbeidet i Vestland fylkeskommune v/HFK 
                             samferdselsavdelinga
                             Status for Trafikksikker kommune v/Trygg Trafikk
                             Status for trafikkulykker i Hordaland v/ Statens vegesen

                             Saksbehandling til møtet kan avsluttes

Sakene til møte i utvalet

Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) i Hordaland skal mellom anna gi råd, drøfte saker, informere og samordne og bidra til betre trafikksikring Hordaland. Utvalet har fem medlemer.