FTU - april 2019

Program og saker er no publisert

Program

Kl. 12:30-16:00        Orienteringar
                                         - Skuleskyss og ståplassar i rutetilbodet v/Skyss
                                         - Status for trafikksikker kommune v/Trygg Trafikk
                                         - Status for trafikkulykker i Hordaland v/ Statens vegvesen
 
                                          Saksbehandling

Sakene til møte i utvalet

Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) i Hordaland skal mellom anna gi råd, drøfte saker, informere og samordne og bidra til betre trafikksikring Hordaland. Utvalet har fem medlemer.