Fellesnemnda sitt arbeidsutval - oktober 2018

Program og saker er no publisert.

Fellesnemnda for samanslåing av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane er sett saman av fylkesutvala i dei to fylka.

Program

Kl. 10.30 – 10.40 Opning av møtet

Kl. 10.40 – 12.45 Saksbehandling

Kl. 12.45 – 13.00 Open debatt – aktuelle tema arbeidsutvalet ønskjer å drøfte

Sjå sakene til møtet i utvalet

 

Fellesnemnda består av til saman 24 medlemar, 15 frå Hordaland og 9 frå Sogn og Fjordane. Arbeidsutvalet består av 4 medlemer frå kvart fylke.

Les meir om fellesnemnda

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15