Fellesnemnda sitt arbeidsutval - november 2019

Møtet er avlyst.

Fellesnemnda for samanslåing av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane er sett saman av fylkesutvala i dei to fylka.

Fellesnemnda består av til saman 24 medlemar, 15 frå Hordaland og 9 frå Sogn og Fjordane. Arbeidsutvalet består av 4 medlemer frå kvart fylke.